SŁOWNIK NOWYCH ZNACZEŃ W NOWOCZESNEJ MEDYCYNIE NATURALNEJ

http://www.noni.com.pl 

Acetylocholina - neurotransmiter, substancja służąca w układzie nerowym do przekazywania impulsów. W chorobie Parkinsona działanie acetylocholiny ma przewagę nad funkcją brakującej dopaminy. 
Adaptogen Nazwę adaptogen po raz pierwszy w 1947 roku zastosował rosyjski naukowiec Lazarew. Lazarew zdefiniował adaptogen jako substancję, która zwiększa obronność organizmu na szkodliwe bodźce fizyczne, psychiczna i chemiczne. Adaptogen naogół działa antydepresyjnie przeciw złym nastrojom, przeciwnowotworowo, chroni serce, poprawia krążenie i funkcje centralnego układu nerwowego oraz przeciwdziała przewlekłemu zmęczeniu mobilizując do lepszej wydajności pracy.
Adaptogenne rośliny wśród produktów CaliVita:  Rhodiola Rosea, Polinesian Noni, Garlic Caps, Vitalizer, VitalWomen, Vitalmen, Panax Ginseng i wiele innych jak np. OxyMax.
Adrenalina - substancja produkowana przez gruczoł nadnerczowy, wydzielona do krwi pobudza krążenie, przemianę materii i podwyższa ciśnienie tętnicze. W mózgu jest jednym z neurotransmiterów o działaniu pobudzającym. W chorobie Parkinsona funkcja adrenaliny jest osłabiona. 
Agoniści dopaminy - leki i inne substancje działające w mózgu podobnie do dopaminy (na przykład pergolid - Permax, bromokryptyna - Bromergon, apomorfina)
Apoptoza - zmiany zwyrodnieniowe komórek nerwowych z ich obumieraniem włącznie, obecne między innymi w chorobie Parkinsona
Dopamina - neurotransmiter, substancja służąca w układzie nerwowym do przekazywania impulsów, umożliwia przekazywanie bodźców służących normalnemu poruszaniu się. W chorobie Parkinsona występuje znaczny niedobór dopaminy w mózgu.
Drżenie samoistne - choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego, występująca często rodzinnie. Pierwsze objawy mogą pojawić się w różnym wieku - od dzieciństwa do wieku podeszłego. Schorzenie to jest często mylone z chorobą Parkinsona
Drżenie spoczynkowe - najczęstszy rodzaj drżenia w chorobie Parkinsona. Drżenie jest najsilniejsze w spoczynku, a zmniejsza się podczas wykonywania czynności.
Dyskinezy - ruchy niezależne od woli, występujące w chorobie Parkinsona podczas leczenia preparatami zawierającymi lewodopę i agonistów dopaminy. Najczęściej pojawiają się na szczycie działania tych leków i mają postać ruchów wykręcających i pląsawiczych (tzn. jakby tanecznych).
Dystonia - choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego, często występująca rodzinnie, w której głównym objawem są niezależne od woli kurcze mięśni wykręcające szyję, twarz, kończyny lub tułów. Dyskinezy parkinsonowskie czasami przypominają ruchy dystoniczne.
Encefalopatia - ogólne określenie choroby mózgu z rozległym jego uszkodzeniem
Enzymy - substancje powodujące lub ułatwiające reakcje chemiczne w organizmie i przemianę materii
Geny - struktury białkowe wewnątrz komórek organizmów kierujące wszystkimi funkcjami życiowymi. Nieprawidłowe geny lub brak genu są przyczyną chorób dziedzicznych. Przypuszcza się, że w chorobie Parkinsona istnieje genetycznie uwarunkowana podatność na działanie innych czynników powodujących wystąpienie choroby.
Halucynacje - objaw psychiczny polegający na widzeniu lub słyszeniu rzeczy nieistniejących np. w schizofrenia, w poważnym zatruciu organizmu, w gorączce  lub pod wpływem bodźca: zioła, narkotyki, leki brak pitnej wody przez bardzo długi czas. W chorobie Parkinsona może on wystąpić pod wpływem niektórych leków.
Histamina - substancja biorąca udział w reakcjach zapalnych i uczuleniowych. Leki przeciw-histaminowe mogą powodować przemijający parkinsonizm.
Homeostaza to zachowanie idealnego stanu równowagi organizmu oraz sprawnych mechanizmów adaptacyjnych do zmieniających się warunków życia. Zaburzenia homeostazy powodują zarówno czynniki zewnętrzne jak również wewnętrzne.
Czynniki zewnętrzne zaburzenia homeostazy:
skażenie środowiska naturalnego na które mamy niewielki wpływ.
Czynniki wewnętrzne zaburzenia homeostazy:
a/ niewłaściwe składniki pożywienia m.in.:
alergeny pokarmowe;
lektyny z pokarmów stosowanych wbrew  własnej naturalnej grupie krwi;
używki, alkohol, narkotyki, dym z papierosów   (również u biernych palaczy - dzieci)
b/ leki a szczególnie:
antybiotyki;
środki hormonalne, antykoncepcyjne;
c/ stres.

Naturalne produkty roślinne CaliVita  wyrównujące homeostazę w organizmie: Polinesian Noni, ParaProteX, Rhodiola Rosea, Spirulina, Nopalin, Garlic Caps oraz z innych składników naturalnych Bee Power, Shark Aids, Vital do grupy krwi, Full Spectrum, Green Care, Menopausal Formula, 

Idiopatyczna - samoistna, o nieznanej przyczynie
Inhibitory COMT - leki przeciw-parkinsonowskie hamujące rozkład lewodopy we krwi oraz dopaminy w mózgu. Przykładem jest tolkapon (Tasmar) i entakapon. 
Inhibitory MAO - leki hamujące rozkład dopaminy w mózgu. Wśród leków z tej grupy, w chorobie Parkinsona można stosować selegilinę (deprenyl, Jumex, Segan, Selerin) oraz moklobemid (Aurorix). 
Istota czarna - nieduża struktura znajdująca się w pniu mózgu, produkująca dopaminę. W chorobie Parkinsona ulega zanikowi. 
Jaskra - schorzenie okulistyczne, powodujące silne bóle oka i stopniową utratę wzroku (jeśli jest nie leczone). Głównym zaburzeniem jest nadmierny wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. W jaskrze przeciwwskazane są następujące leki parkinsonowskie: Artane, Parkopan, Pridinol, Polmesilat, Akineton, Viregyt-K. 
Kofeina - substancja obecna w kawie, składnik niektórych leków. Działa chwilowo pobudzająco na mózg i serce. Powoduje chwilowy wzrost ciśnienia krwi, po czym w wyniku działania moczopędnego i odwodnienia po ok. 15 minut od wypicia kwasy,  znacznie obniża ciśnienie tętnicze  - u kierowców może powodować chwilowy brak koncentracji i prawidłowej pracy mózgu, a nawet bezwiedny sen powodując wypadki na drodze.
Lewodopa - najważniejszy lek parkinsonowski. Substancja przetwarzana w mózgu w dopaminę, której brakuje w chorobie Parkinsona.
Melatonina - hormon mózgowy. W okresie wzrostu kontroluje rozkład pigmentów (barwników) skóry. W życiu dorosłym reguluje rytm snu i czuwania. Wpływa na nastrój psychiczny.
Mikrografia - jeden z charakterystycznych objawów parkinsonizmu. Podczas pisania litery stają się coraz mniejsze i nieczytelne.
Mitochondria - struktury wewnątrz komórek, biorące udział w przemianie materii i energii komórkowej. Mają również swoje geny. Niektóre choroby degeneracyjne są spowodowane patologią genów mitochondrialnych.
Nadczynność tarczycy - choroba endokrynologiczna, której objawy spowodowane są nadmiarem hormonów tarczycy. Główne objawy to niepokój, pobudzenie, chudnięcie, poty, bicie serca, drżenie, wytrzeszcz oczu. Przyczyną jest gruczolak lub inny guz tarczycy.
Neurochirurgia - dziedzina medycyny zajmująca się operacyjnym leczeniem chorób mózgu i pozostałej części układu nerwowego
Neuron - pojedyncza komórka układu nerwowego.
Neurotransmitery - substancje służące w układzie nerwowym do przekazywania impulsów pomiędzy neuronami oraz do mięśni.
Niedoczynność tarczycy - choroba endokrynologiczna, której objawy spowodowane są niedoborem hormonów tarczycy. Powoduje spowolnienie ruchów, zwolnienie myślenia, objawy depresji, zmiany skórne, obrzęk tkanek i zwolnienie metabolizmu.
NMDA - neurotransmiter mózgowy o działaniu pobudzającym. Wpływ leków na działanie NMDA może być wykorzystany w leczeniu objawów parkinsonizmu. Jednym z tych leków jest amantadyna (Viregyt-K, Amantix). Kolejne leki hamujące działanie NMDA są w fazie badań.
Objawy uboczne - dodatkowe efekty działania leku, nie związane z zamierzonym skutkiem
Objawy niepożądane - objawy uboczne niekorzystne dla pacjenta
On-off - zjawisko tak zwanych przełączeń, czyli przechodzenie ze stanu względnie dobrej sprawności ruchowej do silnych objawów parkinsonizmu. Stan "on" oznacza lepszą sprawność ruchową, "off" - gorszą.
Ortostatyczny - efekt związany ze zmianą pozycji ciała, która powoduje spadek ciśnienia tętniczego krwi. Zaburzenia ortostatyczne występują przy wstawaniu z pozycji siedzącej lub leżącej oraz podczas długotrwałego stania. Powodują zawroty, zaburzenia równowagi, zasłabnięcie lub omdlenie. Są częste w chorobie Parkinsona.
Parkinsonizm - zespół następujących objawów: spowolnienie, drżenie, sztywność mięśni, zaburzenia postawy ciała. Charakterystyczny dla choroby Parkinsona i kilku innych schorzeń układu nerwowego.
Prozac - handlowa nazwa leku przeciwdepresyjnego zawierającego fluoksetynę. Przydatny w leczeniu depresji parkinsonowskiej.
Pląsawica - ruchy niezależne od woli, objaw niektórych schorzeń układu nerwowego. W chorobie Parkinsona występuje jako najczęstsza postać dyskinez polekowych.
Psychoterapia - metoda leczenia oparta na eliminowaniu problemów emocjonalnych lub na wytworzeniu umiejętności radzenia sobie z nimi.
Receptory - określone miejsca w błonie komórkowej wrażliwe na substancje przyłączające się do nich (na przykład neurotransmitery) i powodujące konkretne efekty wewnątrz komórki.
Serotonina C10H12ON2, 5-hydroksytryptamina, enteramina, 5-HT, hormon tkankowy, pochodna tryptofanu. Jest wydzielana przez błonę śluzową jelit oraz neuroprzekaźnikiem w neuronach mózgowych.
W tkankach obwodowych zwęża naczynia krwionośne i powoduje skurcz mięśni gładkich macicy i przewodu pokarmowego. Metylowe pochodne serotoniny mają działanie halucynogenne (omamy). Rozkład serotoniny jest katalizowany przez monoaminooksydazę (MAO).
Serotonina ma wpływ na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy np.: działa przeciwdepresyjnie (depresja), jest odpowiedzialna za sen fizjologiczny.
Standaryzacja pozwala na dosyć dokładne określenie ilości substancji czynnych w jednej kapsułce i komponowanie mieszanek kilku ziół naraz.
Dla przykładu Protect 4 Life w dystrybucji firmy CaliVita to zestaw antyoksydantów z 50 mg standaryzowanego ekstraktu miłorzębu japońskiego, zawierającego 24% flavonoglycosides - oznacza to najlepszą jakość produktów z miłorzębu japońskiego jak podają naukowcy.
 
synergizm wzajemne działanie wielu związków biologicznie czynnych zawartych w ekstraktach roślin oznaczających się działaniem terapeutycznym
Śpiączka zaburzenia świadomości, często będące objawem stanów zagrażających życiu. W chorobie Parkinsona niezwykle rzadko dochodzi do śpiączki. Zdarza się to po nagłym przerwaniu podawania preparatów zawierających lewodopę.
Urojenia objaw psychiczny, wymyślone, bezkrytyczne sądy, którym podporządkowane jest zachowanie i myślenie chorego. Mogą wystąpić w chorobie Parkinsona pod wpływem niektórych leków.
Wegetatywne zaburzenia - dolegliwości i objawy spowodowane nieprawidłową funkcją tak zwanego autonomicznego układu nerwowego, który kieruje niezależnie od woli takimi funkcjami jak: oddech, ciśnienie krwi, wydzielanie potu, ruch jelit, działanie pęcherza moczowego i wiele innych. Zaburzenia wegetatywne są częste w chorobie Parkinsona.
Wolne rodniki - czynniki obecne w otoczeniu i wewnątrz organizmu, podejrzane o udział w powstawaniu choroby Parkinsona i innych schorzeń zwyrodnieniowych układu nerwowego.
Wstrząśnienie mózgu - stan po urazie głowy z utratą przytomności. Liczne przebyte wstrząśnienia mózgu mogą być przyczyną objawów parkinsonizmu.
Zamarzanie - nagłe nieruchomienie związane z parkinsonowskimi fluktuacjami ruchowymi. Chory nie może bez pomocy ruszyć z miejsca. Objaw ten może spowodować upadek.
Zanik wielosystemowy - grupa schorzeń zwyrodnieniowych mózgu, w których jednym z objawów jest parkinsonizm. Objawy te nie reagują dobrze na leki stosowane w chorobie Parkinsona.
Zespół niespokojnych nóg - częsta choroba układu nerwowego polegająca na nieprzyjemnych, nieokreślonych sensacjach w obrębie nóg i czasem reszty ciała, zmuszających chorego do częstego ruchu, który przynosi ulgę. Zespół ten może występować w chorobie Parkinsona pod wpływem leczenia.
Zespół serotoninowy - niezwykle rzadkie lecz groźne dla życia powikłanie łącznego stosowania różnych leków o działaniu zwiększającym efekt serotoniny. W chorobie Parkinsona ma on niewielkie znaczenie.
Zespół Shy-Drager'a - odmiana tzw. zaniku wielosystemowego z przewagą objawów parkinsonowskich i wegetatywnych (patrz - wegetatywne zaburzenia).
Złośliwy zespół neuroleptyczny - stan zagrażający życiu, przebiegający ze śpiączką, sztywnością, wysoką gorączką. Może wystąpić po nagłym zaprzestaniu stosowania lewodopy w chorobie Parkinsona.
Z
Z

.

Wyślij link do Noni znajomemu/znajomej